บทความจากผู้เขียน : Alitta Boonrueang

แมงผักหม

แมงผักหม

ชื่อพื้นบ้าน    แมงผักหม ,แมงผักโหม (ทรชนปล้นใบไม้) ชื่ออื่นๆ                ด้วงน้ำมันแถบขาว ชื่อวิทยาศาสตร์      Mylabris phalerata Pall. จำพวก(Species):    E …
แมงเลี้ยงน้อง

แมงเลี้ยงน้อง

ชื่อพื้นบ้าน   แมงเลี้ยงน้อง (กวีขี้อาย) ชื่อสามัญ              ด้วงดินขอบทองแดง ชื่อวิทยาศาสตร์     Mouhotia batesi Lewis วงศ์ Carabidae ลักษณะทางกายภาพ เป็นด้ …
แมงหิ่งห้อย

แมงหิ่งห้อย

ชื่อสามัญ             Firefly หรือ Lightening  Bug วงศ์                   Lampyridae ( แลมพายริดี้) ส่วนชื่อสามัญภาษาไทย เรียกขานกันแตกต่างไปตามพื้นที่ อย่างเช่ …
แมงปุ๋ม  แมงขุม  แมงซ้าง

แมงปุ๋ม แมงขุม แมงซ้าง

ชื่อพื้นเมือง แมงปุ๋ม  แมงซ้าง  แมงหลุม  แมงขุม แมงบุ๋ม   กุดต้ม(นักล่าแห่งผผืนทราย) ชื่อสามัญ antlion วงศ์  Myrmeleontidae. อันดับ Neuroptera เป็นชื่อของตัวอ่อ …
แมงม้า

แมงม้า

ชื่อสามัญ    Mantis Order       ORTHOPTERA Family      Mantidae ชื่อพื้นบ้าน     แมงม้า   , แมงนบ  , แมงอีหมม่อม ,ตั๊กแตนโย่งโย่ (นักชกสีเขียว) เป็นแมลงขนาดใหญ่ …
ตั๊กแตนโม

ตั๊กแตนโม

ชื่อวิทยาศาสตร์   Aiolopus thalassinus tamulus ชื่อพื้นเมือง          ตั๊กแตนโม (เศรษฐีทุ่งโล่ง) รูปร่างลักษณะ – ขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่เรียวสมส่วน – ล …
ตั๊กแตนข้าว (ตั๊กแตนเข๋า )

ตั๊กแตนข้าว (ตั๊กแตนเข๋า )

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyrthacantacris tatarica ชื่อ สามัญ           กำลังสืบค้น วงศ์                 Orthoptera ชื่อพื้นบ้าน        ตั๊กแตนข้าว ,ตั๊กแตนข้าวเจ้า ,ตั๊ก …
แมงแคง (ภาษากลาง มวนลำไย)

แมงแคง (ภาษากลาง มวนลำไย)

แมงแคง หรือในภาษากลางเรียกว่า มวนลำไย ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Stink  Bugs มีหลากหลายชนิด เช่น แมงแคงกิก , แมงแคงกุง , แมงแคงค้อ , แมงแคงขาโป้
แมงจิซอน

แมงจิซอน

ชื่อวิทยาศาสตร์    Gryllotalpa orientalis อันดับ                ORTHOPTERA วงศ์                   Gryllotalpidae ชื่อสามัญ            Mole Crickets ชื่อพื้นบ้าน …
แมงสำลี

แมงสำลี

ชื่อ                    แมงสำลี, แมงหนวดโค้ง  (อีสาน )  ด้วงหนวดปม ( ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์  Aristobia approximator วงค์              Beetles อันดับ        OL …
แมงหัวแข็ง

แมงหัวแข็ง

ชื่อพื้นเมือง         แมงหัวแข็ง  ( ด้วงหนวดยาว) แมงกอก  ( ชาวเหมืองแห่ง เหมันต์ ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plocaederus obesus Gahan ชื่อสามัญ : Stem-boring grub ชื่ออ …
แมงปอ แมงโกก แมงคันโซ่ แมงก้องแขน แมงระงำ

แมงปอ แมงโกก แมงคันโซ่ แมงก้องแขน แมงระงำ

ชื่อ      แมงโกก, แมงน้ำแก่ง, แมงคันโซ่ ,แมงปอ (เจ้าผู้ครองเวหาศ ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhyothemis sp. อันดับ         ODONATA ชื่อวงศ์        Libellulidae ชื่อสามัญ  …