บทความจากผู้เขียน : Alitta Boonrueang

แมงแคงขาโป้ง (ขาโป้)

แมงแคงขาโป้ง (ขาโป้)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Anoplocnemis plasiana F. ชื่อสามัญ Coreid bug, Squash bug ชื่อพื้นบ้าน  แมงแคงขาโป้ง  แมงแคงขาโป้ ชื่อภาษาไทย  มวนนักกล้าม อาณาจักร Animalia ไฟ …
แมงขี้นาก

แมงขี้นาก

ชื่อพื้นเมือง    แมงขี้นาก ชื่อสามัญ     Black dwarf honey bee ชื่อวิทยาศาสตร์  Tetragonula laeviceps ลำดับ            Hymenoptera วงศ์                APIDAE วง …
แมงอี

แมงอี

ชื่อพื้นเมือง  : แมงอี ,   แมงอี่ ชื่อสามัญ : Chorus cicada ชื่อวิทยาศาสตร์: Ptatylomia radha ชั้น : Insecta ลำดับ : Hemiptera วงศ์ : Cicadidae ( วงศ์เดียวกัน ก …
แมงหยอด แมงไหย๋ แมงขี้กะตอด

แมงหยอด แมงไหย๋ แมงขี้กะตอด

ชื่อพื้นเมือง (อีสาน) แมงหยอด  แมงไหย๋  แมงขี้กะตอด ( ศิลปินนักปั้นแต่ง แห่งเสาเถียง ) ชื่อภาษาไทย  หมาร่า ชื่อสามัญ Ceriana wasp  , Wasp-mimic Hoverfly ชื่อวิท …
แตนขี้หมา

แตนขี้หมา

ชื่อพื้นเมือง  แตนขี้หมา  , แตนกระดิ่ง ชื่อสามัญ Wasp  nest ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucospis japonica วงศ์  colletidae อันดับ  Hymenoptera แมลงชนิดนี้เป็นสายพันธุ์เดีย …
จิ๊ดโป่ม

จิ๊ดโป่ม

ชื่อพื้นเมือง จิดโป่ม จิ๊หล่อ (อีสาน)  จิ้งกุ่ง (เหนือ)  จิ้งโกร่ง (กลาง) ชื่อสามัญ  Cricket วิทยาศาสตร์ว่า Brachytrupes portentosus ลำดับ(order )  Orthoptera ว …
มดง่าม

มดง่าม

ชื่อพื้นเมือง   มดง่าม   มดแง่ม   มดง่ามทุ่ง ชื่อสามัญ  Pheidole jeton driversus ชื่อวิทยาศาสตร์  Pheidole sp. วงศ์               Formicidae อันดับ        Hymen …
แมงเงา (อำมาตย์ดำดิน)

แมงเงา (อำมาตย์ดำดิน)

ชื่อพื้นบ้าน แมงเงา(อีสาน) แมงเวา( เหนือ)  แมงป่องช้าง(กลาง)  ( อำมาตย์ดำ) ชื่อสามัญ:Giant scorpion ชื่อวิทยาศาสตร์: Heterometrus sp. ชื่อวงศ์: Scorpionidae ลัก …
ชนิดของบึ้ง

ชนิดของบึ้ง

ชื่อพื้นบ้าน  บึ้ง  , อีบึ้ง (มังกรดำแห่งลำเนา) ชื่อสามัญ Thai land black tarantura ชื่อวิทยาศาสตร์   Haplopelma minax วงศ์ Theraphosidae สกุล Haplopelma บึ้ง ห …
แมงผักหม

แมงผักหม

ชื่อพื้นบ้าน    แมงผักหม ,แมงผักโหม (ทรชนปล้นใบไม้) ชื่ออื่นๆ                ด้วงน้ำมันแถบขาว ชื่อวิทยาศาสตร์      Mylabris phalerata Pall. จำพวก(Species):    E …
แมงเลี้ยงน้อง

แมงเลี้ยงน้อง

ชื่อพื้นบ้าน   แมงเลี้ยงน้อง (กวีขี้อาย) ชื่อสามัญ              ด้วงดินขอบทองแดง ชื่อวิทยาศาสตร์     Mouhotia batesi Lewis วงศ์ Carabidae ลักษณะทางกายภาพ เป็นด้ …
แมงหิ่งห้อย

แมงหิ่งห้อย

ชื่อสามัญ             Firefly หรือ Lightening  Bug วงศ์                   Lampyridae ( แลมพายริดี้) ส่วนชื่อสามัญภาษาไทย เรียกขานกันแตกต่างไปตามพื้นที่ อย่างเช่ …