บทความจากผู้เขียน : Alitta Boonrueang

แมงง่วง (นักร้องอัสดง)

แมงง่วง (นักร้องอัสดง)

ชื่อพื้นเมือง  แมงง่วง  แมงน้ำฝน ชื่อภาษาไทย      ตั๊กแตนใบโศก  ตั๊กแตนหมู  ตั๊กแตนใบไม้เทียมยักษ์ ชื่อสามัญ  giant leaf katydid ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudophyllus …
แมงมัน (แมงมันข้าว)

แมงมัน (แมงมันข้าว)

ชื่อพื้นบ้าน   แมงมันข้าว ,  แมงมัน ชื่อสามัญ Conehead Grasshopper – Bucrates ชื่อวิทยาศาสตร์ Neoconocephalus melanorhinus Class   Insecta Subclass              …
ต่อนอนเว็น

ต่อนอนเว็น

ชื่อพื้นเมือง ต่อนอนเว็น ชื่อสามัญ wasp  hornet  ,  Paper wasp ชื่อวิทยาศาสตร์ Vespa cincta ชั้น Insecta อันดับ   Hymenoptora วงศ์      Vespidae พูดเรื่องต่อ ใน …
แมงดา

แมงดา

ชื่อภาษาไทย    แมลงดานา ชื่อท้องถิ่น          แมงดา วิทยาศาสตร์ Lethocerus indicus Lep.-Serv. ชื่อสามัญ Giant water bug ชื่อชั้น Insecta อันดับ Hemiptera ชื่อวง …
แมงแคงขาโป้ง (ขาโป้)

แมงแคงขาโป้ง (ขาโป้)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Anoplocnemis plasiana F. ชื่อสามัญ Coreid bug, Squash bug ชื่อพื้นบ้าน  แมงแคงขาโป้ง  แมงแคงขาโป้ ชื่อภาษาไทย  มวนนักกล้าม อาณาจักร Animalia ไฟ …
แมงขี้นาก

แมงขี้นาก

ชื่อพื้นเมือง    แมงขี้นาก ชื่อสามัญ     Black dwarf honey bee ชื่อวิทยาศาสตร์  Tetragonula laeviceps ลำดับ            Hymenoptera วงศ์                APIDAE วง …
แมงอี

แมงอี

ชื่อพื้นเมือง  : แมงอี ,   แมงอี่ ชื่อสามัญ : Chorus cicada ชื่อวิทยาศาสตร์: Ptatylomia radha ชั้น : Insecta ลำดับ : Hemiptera วงศ์ : Cicadidae ( วงศ์เดียวกัน ก …
แมงหยอด แมงไหย๋ แมงขี้กะตอด

แมงหยอด แมงไหย๋ แมงขี้กะตอด

ชื่อพื้นเมือง (อีสาน) แมงหยอด  แมงไหย๋  แมงขี้กะตอด ( ศิลปินนักปั้นแต่ง แห่งเสาเถียง ) ชื่อภาษาไทย  หมาร่า ชื่อสามัญ Ceriana wasp  , Wasp-mimic Hoverfly ชื่อวิท …
แตนขี้หมา

แตนขี้หมา

ชื่อพื้นเมือง  แตนขี้หมา  , แตนกระดิ่ง ชื่อสามัญ Wasp  nest ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucospis japonica วงศ์  colletidae อันดับ  Hymenoptera แมลงชนิดนี้เป็นสายพันธุ์เดีย …
จิ๊ดโป่ม

จิ๊ดโป่ม

ชื่อพื้นเมือง จิดโป่ม จิ๊หล่อ (อีสาน)  จิ้งกุ่ง (เหนือ)  จิ้งโกร่ง (กลาง) ชื่อสามัญ  Cricket วิทยาศาสตร์ว่า Brachytrupes portentosus ลำดับ(order )  Orthoptera ว …
มดง่าม

มดง่าม

ชื่อพื้นเมือง   มดง่าม   มดแง่ม   มดง่ามทุ่ง ชื่อสามัญ  Pheidole jeton driversus ชื่อวิทยาศาสตร์  Pheidole sp. วงศ์               Formicidae อันดับ        Hymen …
แมงเงา (อำมาตย์ดำดิน)

แมงเงา (อำมาตย์ดำดิน)

ชื่อพื้นบ้าน แมงเงา(อีสาน) แมงเวา( เหนือ)  แมงป่องช้าง(กลาง)  ( อำมาตย์ดำ) ชื่อสามัญ:Giant scorpion ชื่อวิทยาศาสตร์: Heterometrus sp. ชื่อวงศ์: Scorpionidae ลัก …