บทความจากผู้เขียน : Alitta Boonrueang

มดแดง ( แม่ทัพแห่งโคกป่า )

มดแดง ( แม่ทัพแห่งโคกป่า )

ชื่อภาษาไทย        มดแดง ชื่อวิทยาศาสตร์   Oecophylla smaragdina Fabricius ชื่อสามัญ   Red Ant, Green Tree Ant อันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae มดที่พบและรายง …
แมงสะดิ้ง

แมงสะดิ้ง

ชื่อพื้นบ้าน   แมงสะดิ้ง ชื่อภาษาไทย  จิ้งหรีดทองแดงลาย  จิ้งหรีดขาว ชื่อวิทยาศาสตร์  Acheta domesticus Class   :  Insecta Order   :  Orthoptera Family :   Gryl …
แมงบ้งหาน

แมงบ้งหาน

ชื่อพื้นบ้าน แมงบ้งหาน ชื่อสามัญ   Nettle Caterpillar ชื่อวิทยาศาสตร์  Parasa lepida Order: Lepidoptera Family: Limacodidae Genus: Parasa Species: P. lepida แมง …
เหลียก

เหลียก

ชื่อพื้นบ้าน       เหลียก ชื่อสามัญ buffalo-flies ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabanus sulcifrons อันดับ       Diptera อันดับย่อย   Brachycera วงศ์ Tabanidae ” ควายแม่ …
แมงซ้าง

แมงซ้าง

ชื่อพื้นบ้าน แมงซ้าง  แมงค่อม ชื่อภาษาไทย  แมลงค่อมทอง ชื่อสามัญ  Green weevil วิทยาศาสตร์ Hypomeces  squamosus  Fab Class           Insecta Inflaclass     Neop …
แมงภู่

แมงภู่

ชื่อพื้นบ้าน         แมงภู่ ชื่อภาษาไทย       แมลงภู่ภมร ชื่อสามัญ          carpenter  bees ชื่อ วิทยาศาสตร์  Xylocopa varipuncta Phylum           Arthropoda Su …
แมงตด

แมงตด

ชื่อพื้นบ้าน :  แมงตด   ( อีสาน )  แมงแต๊บ  ( เหนือ ) แมงขี้ตด ( ใต้ ) ชื่อสามัญ  Bombardier beetles ชื่อวิทยาศาสตร์  Pherosophus Phylum: Arthropoda Class: Inse …
แมงง่วง (นักร้องอัสดง)

แมงง่วง (นักร้องอัสดง)

ชื่อพื้นเมือง  แมงง่วง  แมงน้ำฝน ชื่อภาษาไทย      ตั๊กแตนใบโศก  ตั๊กแตนหมู  ตั๊กแตนใบไม้เทียมยักษ์ ชื่อสามัญ  giant leaf katydid ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudophyllus …
แมงมัน (แมงมันข้าว)

แมงมัน (แมงมันข้าว)

ชื่อพื้นบ้าน   แมงมันข้าว ,  แมงมัน ชื่อสามัญ Conehead Grasshopper – Bucrates ชื่อวิทยาศาสตร์ Neoconocephalus melanorhinus Class   Insecta Subclass              …
ต่อนอนเว็น

ต่อนอนเว็น

ชื่อพื้นเมือง ต่อนอนเว็น ชื่อสามัญ wasp  hornet  ,  Paper wasp ชื่อวิทยาศาสตร์ Vespa cincta ชั้น Insecta อันดับ   Hymenoptora วงศ์      Vespidae พูดเรื่องต่อ ใน …
แมงดา

แมงดา

ชื่อภาษาไทย    แมลงดานา ชื่อท้องถิ่น          แมงดา วิทยาศาสตร์ Lethocerus indicus Lep.-Serv. ชื่อสามัญ Giant water bug ชื่อชั้น Insecta อันดับ Hemiptera ชื่อวง …
แมงแคงขาโป้ง (ขาโป้)

แมงแคงขาโป้ง (ขาโป้)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Anoplocnemis plasiana F. ชื่อสามัญ Coreid bug, Squash bug ชื่อพื้นบ้าน  แมงแคงขาโป้ง  แมงแคงขาโป้ ชื่อภาษาไทย  มวนนักกล้าม อาณาจักร Animalia ไฟ …