Author Archives: Alitta Boonrueang

แตนขี้หมา

แตนขี้หมา

ชื่อพื้นเมือง  แตนขี้หมา  , แตนกระดิ่ง ชื่อสามัญ Wasp  nest ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucospis japonica วงศ์  colletidae อันดับ  Hymenoptera แมลงชนิดนี้เป็นสายพันธุ์เดีย …
จิ๊ดโป่ม

จิ๊ดโป่ม

ชื่อพื้นเมือง จิดโป่ม จิ๊หล่อ (อีสาน)  จิ้งกุ่ง (เหนือ)  จิ้งโกร่ง (กลาง) ชื่อสามัญ  Cricket วิทยาศาสตร์ว่า Brachytrupes portentosus ลำดับ(order )  Orthoptera ว …
มดง่าม

มดง่าม

ชื่อพื้นเมือง   มดง่าม   มดแง่ม   มดง่ามทุ่ง ชื่อสามัญ  Pheidole jeton driversus ชื่อวิทยาศาสตร์  Pheidole sp. วงศ์               Formicidae อันดับ        Hymen …
แมงเงา (อำมาตย์ดำดิน)

แมงเงา (อำมาตย์ดำดิน)

ชื่อพื้นบ้าน แมงเงา(อีสาน) แมงเวา( เหนือ)  แมงป่องช้าง(กลาง)  ( อำมาตย์ดำ) ชื่อสามัญ:Giant scorpion ชื่อวิทยาศาสตร์: Heterometrus sp. ชื่อวงศ์: Scorpionidae ลัก …
ชนิดของบึ้ง

ชนิดของบึ้ง

ชื่อพื้นบ้าน  บึ้ง  , อีบึ้ง (มังกรดำแห่งลำเนา) ชื่อสามัญ Thai land black tarantura ชื่อวิทยาศาสตร์   Haplopelma minax วงศ์ Theraphosidae สกุล Haplopelma บึ้ง ห …
แมงผักหม

แมงผักหม

ชื่อพื้นบ้าน    แมงผักหม ,แมงผักโหม (ทรชนปล้นใบไม้) ชื่ออื่นๆ                ด้วงน้ำมันแถบขาว ชื่อวิทยาศาสตร์      Mylabris phalerata Pall. จำพวก(Species):    E …
แมงเลี้ยงน้อง

แมงเลี้ยงน้อง

ชื่อพื้นบ้าน   แมงเลี้ยงน้อง (กวีขี้อาย) ชื่อสามัญ              ด้วงดินขอบทองแดง ชื่อวิทยาศาสตร์     Mouhotia batesi Lewis วงศ์ Carabidae ลักษณะทางกายภาพ เป็นด้ …
แมงหิ่งห้อย

แมงหิ่งห้อย

ชื่อสามัญ             Firefly หรือ Lightening  Bug วงศ์                   Lampyridae ( แลมพายริดี้) ส่วนชื่อสามัญภาษาไทย เรียกขานกันแตกต่างไปตามพื้นที่ อย่างเช่ …
แมงปุ๋ม  แมงขุม  แมงซ้าง

แมงปุ๋ม แมงขุม แมงซ้าง

ชื่อพื้นเมือง แมงปุ๋ม  แมงซ้าง  แมงหลุม  แมงขุม แมงบุ๋ม   กุดต้ม(นักล่าแห่งผผืนทราย) ชื่อสามัญ antlion วงศ์  Myrmeleontidae. อันดับ Neuroptera เป็นชื่อของตัวอ่อ …
แมงม้า

แมงม้า

ชื่อสามัญ    Mantis Order       ORTHOPTERA Family      Mantidae ชื่อพื้นบ้าน     แมงม้า   , แมงนบ  , แมงอีหมม่อม ,ตั๊กแตนโย่งโย่ (นักชกสีเขียว) เป็นแมลงขนาดใหญ่ …
ตั๊กแตนโม

ตั๊กแตนโม

ชื่อวิทยาศาสตร์   Aiolopus thalassinus tamulus ชื่อพื้นเมือง          ตั๊กแตนโม (เศรษฐีทุ่งโล่ง) รูปร่างลักษณะ – ขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่เรียวสมส่วน – ล …
ตั๊กแตนข้าว (ตั๊กแตนเข๋า )

ตั๊กแตนข้าว (ตั๊กแตนเข๋า )

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyrthacantacris tatarica ชื่อ สามัญ           กำลังสืบค้น วงศ์                 Orthoptera ชื่อพื้นบ้าน        ตั๊กแตนข้าว ,ตั๊กแตนข้าวเจ้า ,ตั๊ก …