บทความจากผู้เขียน : Alitta Boonrueang

แมงแคงกุง

แมงแคงกุง

ชื่อพื้นบ้าน  แมงแคงกุง ชื่อวิทยาศษสตร์  Mattiphus splendidus  class Insecta – order Hemiptera family Tesseratomidae ในบรรดาแมงแคง ในภาคอีสาน “แมงแคงกุง”  …
น้ำลายผีเป้า

น้ำลายผีเป้า

ชื่อพื้นบ้าน     น้ำลายผีเป้า ชื่อภาษากลาง   มวนน้ำลาย ชื่อภาษาอังกฤษ  : Spittle bug ชื่อวิทยาศาสตร์  :Philaenus spumarius ชื่อสามัญ  Cephisus siccifolius Class …
แมงแคงจิก

แมงแคงจิก

ชื่อพื้นบ้าน      แมงแคงจิก ชื่อวิทยาศาสตร์  Pygoplatys auropunctatus และ Pygoplatys lunatus class Insecta – order Hemiptera family Tesseratomidae บางคนเข …
จักจั่น

จักจั่น

ชื่อภาษาไทย : จักจั่น ชื่อภาษาอีสาน : จั๊กกะจั่น ชื่อภาษาอังกฤษ : Cicada ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pompania sp. Order : Homoptera Family : Cicadidae species :  Platylom …
มดแดง ( แม่ทัพแห่งโคกป่า )

มดแดง ( แม่ทัพแห่งโคกป่า )

ชื่อภาษาไทย        มดแดง ชื่อวิทยาศาสตร์   Oecophylla smaragdina Fabricius ชื่อสามัญ   Red Ant, Green Tree Ant อันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae มดที่พบและรายง …
แมงสะดิ้ง

แมงสะดิ้ง

ชื่อพื้นบ้าน   แมงสะดิ้ง ชื่อภาษาไทย  จิ้งหรีดทองแดงลาย  จิ้งหรีดขาว ชื่อวิทยาศาสตร์  Acheta domesticus Class   :  Insecta Order   :  Orthoptera Family :   Gryl …
แมงบ้งหาน

แมงบ้งหาน

ชื่อพื้นบ้าน แมงบ้งหาน ชื่อสามัญ   Nettle Caterpillar ชื่อวิทยาศาสตร์  Parasa lepida Order: Lepidoptera Family: Limacodidae Genus: Parasa Species: P. lepida แมง …
เหลียก

เหลียก

ชื่อพื้นบ้าน       เหลียก ชื่อสามัญ buffalo-flies ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabanus sulcifrons อันดับ       Diptera อันดับย่อย   Brachycera วงศ์ Tabanidae ” ควายแม่ …
แมงซ้าง

แมงซ้าง

ชื่อพื้นบ้าน แมงซ้าง  แมงค่อม ชื่อภาษาไทย  แมลงค่อมทอง ชื่อสามัญ  Green weevil วิทยาศาสตร์ Hypomeces  squamosus  Fab Class           Insecta Inflaclass     Neop …
แมงภู่

แมงภู่

ชื่อพื้นบ้าน         แมงภู่ ชื่อภาษาไทย       แมลงภู่ภมร ชื่อสามัญ          carpenter  bees ชื่อ วิทยาศาสตร์  Xylocopa varipuncta Phylum           Arthropoda Su …
แมงตด

แมงตด

ชื่อพื้นบ้าน :  แมงตด   ( อีสาน )  แมงแต๊บ  ( เหนือ ) แมงขี้ตด ( ใต้ ) ชื่อสามัญ  Bombardier beetles ชื่อวิทยาศาสตร์  Pherosophus Phylum: Arthropoda Class: Inse …
แมงง่วง (นักร้องอัสดง)

แมงง่วง (นักร้องอัสดง)

ชื่อพื้นเมือง  แมงง่วง  แมงน้ำฝน ชื่อภาษาไทย      ตั๊กแตนใบโศก  ตั๊กแตนหมู  ตั๊กแตนใบไม้เทียมยักษ์ ชื่อสามัญ  giant leaf katydid ชื่อวิทยาศาสตร์  Pseudophyllus …