Author Archives: หนุ่มอุดรนอนนา

หนุ่มอุดร นอนบ่ดึก คึกแต่เช้า ปั้นแต่ข้าวเหนียว อาหารอีสานคือชีวิตจิตใจ เช้าจ้ำป่น เที่ยงขั่วลาบ แลงแกงขี้เหล็ก ความใฝ่ฝัน อยากเฮดเว็บไซต์ให้พี่น้องเฮาได้มาโสเหล่ม่วนซื่นกัน