ความหมายของคำว่า "อ่าง"

อ่าง : หมายถึง ภาชนะชนิดหนึ่งทำด้วยดินเหนียวปากกว้างและใหญ่ เรียก อ่าง สำหรับใส่น้ำอาบ.

( อังกฤษ : basin, tub, large bowl.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "อ่าง"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-07-12 20:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด