ความหมายของคำว่า "เขย"

เขย ภาษาอีสาน หมายถึง

เขย [ เขย ] : หมายถึง

การแกะ,การเปิด


ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เขย"

เขยก่องข้าวออก พ่อจะกินข้าว

ถ้าเป็นคำนามก็หมายถึงไขสัตว์ต่างๆ ที่บางทีชอบเก็บไว้ถูเลื่อยเวลาเลื่อยไม้เพื่อให้ลื่น หรือทำเทียน 

เช่น "ได้ห่อยังลองไขออกมาเบิง่แน่" 
ความหมาย"ได้ห่ออะไรแกะออกดูหน่อย" 
หรือ" ไปหาไขมาถูเลื่อยแน่มันฝืน ถูให้มันมอนๆ" 
ความหมา"ไปหาไขมาถูเลื่อยหน่อยมันฝืด ถูให้มันลื่นๆ" 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-05-12 14:29:48
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด