ความหมายของคำว่า "เขย,ไข"

เขย,ไข ภาษาอีสาน หมายถึง

เขย,ไข [ เขย , ไข ] : หมายถึง การแกะ,การเปิด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เขย,ไข"

เขยก่องข้าวออก พ่อจะกินข้าว

ถ้าเป็นคำนามก็หมายถึงไขสัตว์ต่างๆ ที่บางทีชอบเก็บไว้ถูเลื่อยเวลาเลื่อยไม้เพื่อให้ลื่น หรือทำเทียน 

เช่น "ได้ห่อยังลองไขออกมาเบิง่แน่" 
ความหมาย"ได้ห่ออะไรแกะออกดูหน่อย" 
หรือ" ไปหาไขมาถูเลื่อยแน่มันฝืน ถูให้มันมอนๆ" 
ความหมา"ไปหาไขมาถูเลื่อยหน่อยมันฝืด ถูให้มันลื่นๆ" 

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:17:39
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด