ความหมายของคำว่า "ก่อง (คิ้ว)"

ก่อง (คิ้ว) ภาษาอีสาน หมายถึง

ก่อง (คิ้ว) [ ก่อง ] : หมายถึง คิ้วโก่ง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่อง (คิ้ว)"

เช่น พุสาวคิ้วเจ้าคือก่องงามแท้ หมายถึง ชมผู้หญิงว่าคิ้วโก่งสวยงาม 

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-01-05 09:31:16
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด