ความหมายของคำว่า "ขุน"

ขุน ภาษาอีสาน หมายถึง

ขุน [ ขุน ] : หมายถึง ตำแหน่งขุน

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขุน"

ตั้งใจเรียนหนังสือ สิได้เป็นเจ้าขุนมูลนาย หมายความว่า ให้ตั้งใจเรียนหนังสือ โตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนนายคน

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2015-09-08 16:42:40
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด