ความหมายของคำว่า "ต้าน"

ต้าน : หมายถึง พูด เจรจา พูดหรือเจรจาเรียก ต้าน อย่างว่า ก็จิ่งต้านต่อน้องนางหล้าแม่เมือง (กา) เมื่อนั้นกุมภัณฑ์ต้านโลมนางในอาสน์ โซมโซ่เถ้าถนอมแก้วกล่อมขวัญ (สังข์).

( อังกฤษ : to speak, converse.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ต้าน"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-06-15 16:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด