ความหมายของคำว่า "นิฮม"

นิฮม ภาษาอีสาน หมายถึง

นิฮม : หมายถึง ชื่นชม ยินดี อย่างว่า ท้าวกล่าวน้องเฮียงฮ่วมนีฮม (สังข์).

( อังกฤษ : to rejoice, be glad.)

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "นิฮม"

เพิ่มเพื่อน

[] อัพเดทล่าสุด : 2018-03-13 19:30:01
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด