หมวด "ง" 21 - 30 จาก 226

 • งับ
  แปลว่า : ปิดไว้
 • งก
  แปลว่า : ไม้ค้อนรูปคล้ายตะลุมพุก สุ่มปลาย ใช้ตีท้ายช้างต่อให้วิ่งในเวลาคล้องช้าง เรียก ไม้งก.
 • งก
  แปลว่า : แสดงอาการอยากได้หรือไม่อยากเสียจนเกินควร เรียก คนงก.
 • งกงก
  แปลว่า : มีอาการสั่นเช่นคนเห็นเสือกลัวเสือจนตัวสั่นงกงก หรือหนาวมากจนตัวสั่นงกงก เรียก สั่นงกงก.
 • งง
  แปลว่า : ก่ง, งอน เรือแข่งที่มีหัวงอนเรียก เฮืองง เฮือโงง ก็ว่า.
 • งด
  แปลว่า : หยุดหรือเว้นเรียก งด หยุดคิดเรียก งดคิด หยุดทำเรียก งดทำ หยุดพูดเรียก งดเว้า อย่างว่า คบหนึ่งสาวหนุ่มพร้อมงดอยู่ฟังถวิล เขาก็เชิญภูมีแกว่งแพนประสงค์เหล้น (สังข์) หยุดไว้ก่อนเรียก โจะ อย่างว่า โจะบทบั้นโยนาไว้ก่อน แล้วท่อนี้ยอไว้ที่ควร (กลอน).
 • งดงาม
  แปลว่า : สวย, ดี, งาม.
 • งบ
  แปลว่า : น้ำอ้อยที่ทำเป็นก้อนแล้วเอากาบกล้วยมาห่อ ห่อหนึ่งจะมีน้ำอ้อยสิบหรือยี่สิบก้อน เรียก น้ำอ้อยงบ.
 • งม
  แปลว่า : คลำหาของในที่มืดหรือคลำหาของในน้ำเรียก งม อย่างว่า ตกตาว่าได้ลงลายคั้น งมปลาหาเต่า เอาให้เหมิดซู่ซ้ง ลงให้เหมิดซู่ด้าน สาแล้วจังชิเซา(ผญา) อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็อย่างมกิน อย่างว่า ของบ่เป็นตาส้มอย่างมกินชิส้มปาก มันชิยากคอบท้อง เทียวขี้ยั่งคืน.
 • งมงม
  แปลว่า : การทำอะไรทำโดยไม่ตั้งใจ ควรจะทำเสร็จภายในชั่วโมง ทำตลอดวันยังไม่เสร็จ เรียกเฮ็ดงมงม งมงมซาวซาว ก็ว่า.