งด ภาษาอีสาน

งด

งด แปลว่า

งด [งด] แปลว่า หยุดหรือเว้นเรียก งด หยุดคิดเรียก งดคิด หยุดทำเรียก งดทำ หยุดพูดเรียก งดเว้า อย่างว่า คบหนึ่งสาวหนุ่มพร้อมงดอยู่ฟังถวิล เขาก็เชิญภูมีแกว่งแพนประสงค์เหล้น (สังข์) หยุดไว้ก่อนเรียก โจะ อย่างว่า โจะบทบั้นโยนาไว้ก่อน แล้วท่อนี้ยอไว้ที่ควร (กลอน).

งด ภาษาอังกฤษ : to cease, stop, discontinue.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น