หมวด "ฉ" 21 - 30 จาก 26

 • โฉมฉัน
  แปลว่า : รูปร่างคล้าย เหมือน เสมอ อย่างว่า ก็บ่มีผู้ฮู้บริศาจกุมภัณฑ์ หลิงโฉมฉันแปกคนงามแย้ม แซวแซวท้วงดากันเสียงสนั่น พี่เจ้าอยู่แห่งห้องเมืองด้านที่ใด (สังข์).
 • โฉมเฉลา
  แปลว่า : รูปร่างสวยงาม อย่างว่า จัดลูกท้าวเลือกสำโฉมเฉลา นารีญิงฮูปงามปานแต้ม (กา).
 • โฉลก
  แปลว่า : ตำราดูแผนโบราณชนิดหนึ่ง เป็นการดูแผนสำเร็จรูป เรียก โฉลก โสก ก็ว่า.
 • ไฉน
  แปลว่า : - ไม่แน่ใจ สงสัย ไถน ก็ว่า - ฉันใด
 • ไฉไล
  แปลว่า : งาม
 • เฉลี่ยเจือจาน
  แปลว่า : เผื่อแผ่ อุดหนุน การเกื้อกูลอุดหนุนเรียก เจือจาน เฉลี่ยเจือจาน ก็ว่า.