หมวด "ถ" 161 - 170 จาก 167

 • เถลี่ยไถล
  แปลว่า : เฉลี่ย แจกแบ่งสิ่งของให้ทั่วถึงกัน
 • เถลี่ยทะลาย
  แปลว่า : เฉลี่ย แจกแบ่งสิ่งของให้ทั่วถึงกัน
 • แถ้แล้
  แปลว่า : การเดินเชิดหน้าซอยเท้าถี่ ๆ
 • เถียงนาน้อย
  แปลว่า : กระท่อมปลายนาขนาดเล็ก
 • ถั่งเยาะ
  แปลว่า : จิ้มเบาๆ,จิ้มแบบเหยาะๆ
 • ถวย
  แปลว่า : ถวาย
 • ถืกยา
  แปลว่า : โดนยา หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ยาเข้ากับโรคที่รักษา