ถะแมะ ภาษาอีสาน

ถะแมะ

ถะแมะ แปลว่า

ถะแมะ [ถะ - แหมะ] แปลว่า

สิ ความเหมายเดียวกับคำว่า ถะแหมะ

อัพเดตล่าสุด : 2020-08-24 21:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ถะแมะ"

ไปถะแหมะ แปลว่า ไปสิ

กินถะแหมะ แปลว่า กินสิ

อัพเดตล่าสุด : 2020-08-24 21:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น