หมวด "ฟ" 1 - 10 จาก 90

 • ฟ้ง
  แปลว่า : กระเด็นไป
 • ฟุ้ง
  แปลว่า : ลอยขึ้น
 • ฟังความ
  แปลว่า : เชื่อฟัง
 • ฟ้าว
  แปลว่า : รีบ
 • ฟันเฮือ
  แปลว่า : ขุดถากไม้ให้เป็นเรือ
 • ฟ.
  แปลว่า : เป็นพยัญชนะพวกอักษรต่ำ ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบ.
 • ฟก
  แปลว่า : บวมช้ำหมดทั้งตัวเรียก ฟก ถ้าบวมเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเรียก ไค่ เช่น แขนไค่ ขาไค่ คอไค่.
 • ฟ้ง
  แปลว่า : กระเด็น ปลิว ตลบ อย่างว่า รสดอกไม้ฟายฟ้งเบิกลม ปืนล่วงฟ้าไฟฟ้งหลั่งลง ปืนไฟฟ้ายิงไปแปวเป่ง (กาไก) เจ้าก็พัดฟาดฟ้งเจียระฮ้างห่างกัน (สังข์).
 • ฟงฟาย
  แปลว่า : ดุเดือด พูดวาจาดุเดือด เรียก ฟงฟาย อย่างว่า โขโนต้านฟงฟายเคียดเคร่ง (กาไก).
 • ฟด
  แปลว่า : กิ่งไม้เรียก ฟดไม้ อย่างว่า เครือเขาหมั้นสองคนขันโฮบกันแล้ว มันก็หักฟดไม้ตีเฆี่ยนแก่ดึง สองอ่อนน้อยกลิ้งเกลื่อนตายสลบ โลหิตไหลอาบคีงคือน้ำ มันบ่ปรานีเจ้ากุมารสักหยาด แส้ฟาดแล้วทังฮ้ายขู่เข็ญ (เวส-กลอน).