ภาษาอีสานวันละคำ 2018-08-30 คัก

คัก

คัก แปลว่า

คัก [คัก] แปลว่า สุดยอด , ดีที่สุด ,ได้ดั่งใจ
ถนัด แน่ ชัด การเห็นโดยไม่มีเคลือบแคลงสงสัย เรียก เห็นคัก
ถูกต้อง แน่นอน จริง เช่น เฮ็ดคักๆ เด้อ คึดคักๆ เว้าคักๆ.

คัก ภาษาอังกฤษ : distinct, definite. correct, for sure, true, as desired.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " คัก"

ภาษาอีสานวันละคำ