ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-04 ซัง

ซัง

ซัง แปลว่า

ซัง [ซัง] แปลว่า

ก. เกลียด (ภาษาภูไท)

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-11 06:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ซัง [ซัง] แปลว่า

เกลียด ชัง

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-24 00:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด