ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-04 ซัง

ซัง

ซัง แปลว่า

ซัง [ซัง] แปลว่า

เกลียด ชัง

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-01 20:23:19 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ซัง"