ซัง ภาษาอีสาน

ซัง

ซัง แปลว่า

ซัง [ซัง] แปลว่า

เกลียด ชัง

อัพเดตล่าสุด : 2024-03-01 06:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ซัง [ซัง] แปลว่า

ก. เกลียด (ภาษาภูไท)

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-11 06:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ซัง"

ข่อยซังมันหลาย  แปลว่า ฉันเกลียดมันมาก

บ่เคยคิดซัง แปลว่า ไม่เคยคิดจะเกลียดชัง

ซังได้ซังแล้ว แปลว่า โกรธได้โกรธแล้ว 

อัพเดตล่าสุด : 2024-03-01 06:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

ครั้นข่อยซังได้ ข่อยซังไปแล้ว แปลว่า ถ้าฉันเกลียดได้ ฉันเกลียดไปแล้ว

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น