ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-05 สะออน

สะออน

สะออน แปลว่า

สะออน [สะออน] แปลว่า

ง้อ, สนใจ, เห็นค่า, ให้ความสำคัญ

สะออน ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-06 11:28:15 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

สะออน [สะออน] แปลว่า

เป็นภาษาพูด (ควมเว้า) ของชาวอีสาน มีความหมายว่า ชอบใจ, พอใจ, ติดใจ, ปลื้ม, น่าชมเชย

สะออน ภาษาอังกฤษ :

to like, be pleased, be satisfied, be enamored with.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-08 13:34:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " สะออน"