ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-07 ตลาด

ตลาด

ตลาด แปลว่า

ตลาด [ตลาด] แปลว่า ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายสิ่งของต่างๆ เรียก ตลาด กาด กาดลี ก็ว่า อย่างว่า กาดใหญ่ตั้งสองข้างแค่ทาง (กา).

ตลาด ภาษาอังกฤษ : market.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-21 03:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตลาด [ตลาด] แปลว่า ตลาด (เหมือนกับภาษากลาง)

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ตลาด"

ภาษาอีสานวันละคำ