ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-07 ตลาด

ตลาด

ตลาด แปลว่า

ตลาด [ตลาด] แปลว่า ที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายสิ่งของต่างๆ เรียก ตลาด กาด กาดลี ก็ว่า อย่างว่า กาดใหญ่ตั้งสองข้างแค่ทาง (กา).

ตลาด ภาษาอังกฤษ : market.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-21 03:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตลาด [ตลาด] แปลว่า

ตลาด (เหมือนกับภาษากลาง)

ตลาด ภาษาอังกฤษ :

Market

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-24 00:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด