ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-11 งึด

งึด

งึด แปลว่า

งึด [งึด] แปลว่า

ง้อ

งึด ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-25 22:34:44 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

งึด [งึด] แปลว่า

แปลก, ประหลาด, อัศจรรย์, เหลือเชื่อ ,ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ก็เป็นไปแล้ว,สิ่งที่คิดไม่ถึง,ไม่คาดว่าจะเป็นเช่นนั้น,เหลือเชื่อในสิ่งนั้น

งึด ภาษาอังกฤษ :

amazed, strange, remarkable.

อัพเดตล่าสุด : 2019-02-11 22:25:20 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " งึด"

ภาษาอีสานวันละคำ