ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-11 งึด

งึด

งึด แปลว่า

งึด [งึด] แปลว่า

ง้อ

งึด ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-25 22:34:44 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

งึด [งึด] แปลว่า

แปลก ประหลาด อัศจรรย์

งึด ภาษาอังกฤษ :

amazed, strange, remarkable.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-07 12:33:08 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " งึด"

ภาษาอีสานวันละคำ