ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-18 ฮิ

ฮิ

ฮิ แปลว่า

ฮิ [ฮิ] แปลว่า เลือก

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-23 15:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ฮิ [ฮิ] แปลว่า คนที่มีปกตินิสัยเลือก สิ่งใดไม่ชอบก็ไม่เอา เรียก ฮิ เช่น เลือกกิน เรียก ฮิกิน เลือกใช้ เรียก ฮิใช้ เลือกงาน เรียก ฮิงาน เลือกเงิน เรียก ฮิเงิน เลือกหมู่ เรียก ฮิหมู่.

ฮิ ภาษาอังกฤษ : to be choosy about (food, work, friends, etc.).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮิ [ฮิ] แปลว่า เรื่องมาก , ตำหนิ , ช่างเลือกมาก, ไม่ถูกใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-23 21:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด