ฮิ ภาษาอีสาน

ฮิ

ฮิ แปลว่า

ฮิ [ฮิ] แปลว่า เรื่องมาก , ตำหนิ , ช่างเลือกมาก, ไม่ถูกใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ

อัพเดตล่าสุด : 2022-01-24 12:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ฮิ แปลว่า คนที่มีปกตินิสัยเลือก สิ่งใดไม่ชอบก็ไม่เอา เรียก ฮิ เช่น เลือกกิน เรียก ฮิกิน เลือกใช้ เรียก ฮิใช้ เลือกงาน เรียก ฮิงาน เลือกเงิน เรียก ฮิเงิน เลือกหมู่ เรียก ฮิหมู่.

ฮิ ภาษาอังกฤษ : to be choosy about (food, work, friends, etc.).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:33 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ฮิ"

ฮิอยู่ฮิกิน  แปลว่า เรื่องมากอยู่ยากกินยาก

อีหยังะได้ ข่อยบ่ฮิดอก  แปลว่า  อะไรก็ได้ ฉันไม่เลือกมากหรอก

อ้ายสิฮิน้องบ่ ถ้าน้องเคยมีผัวมาแล้ว แปลว่า พี่จะตำหนิน้องไหม หากน้องเคยมีครอบครัวมาแล้ว

สิฮิ แปลว่า จะตำหนิ   เช่น สิฮิน้องบ่ หมายถึง จะตำหนิน้องไหม เป็นต้น

อัพเดตล่าสุด : 2022-01-24 12:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น