ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-03 ก่น

ก่น

ก่น แปลว่า

ก่น [ก่น] แปลว่า

เสาะหา, แสวงหา

ก่น ภาษาอังกฤษ :

to search for with considerable effort.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-01 14:32:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก่น [ก่น] แปลว่า

เจาะ, ขุด ใช้เสียมขุดดินให้เป็นหลุม หรือเป็นบ่อ

ก่น ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-06 22:06:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ก่น"