ก่น ภาษาอีสาน

ก่น

ก่น แปลว่า

ก่น [ก่น] แปลว่า

เจาะ, ขุด ใช้เสียมขุดดินให้เป็นหลุม หรือเป็นบ่อ

ก่น ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-06 22:06:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ก่น [ก่น] แปลว่า

เสาะหา, แสวงหา

ก่น ภาษาอังกฤษ :

to search for with considerable effort.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-01 14:32:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่น"

ก่นร่อง แปลว่า ขุดร่อง (น้ำ) ในภาษาอีสานจะออกเสียงว่า ก่นล่อง เพราะภาษาอีสานจะไม่มีการออกเสียงควบกล้ำ ร ล ว จึงออกเสียงคำนี้ว่า ก่น-ล่อง

มื้อนี้ ข่อยไปก่นมันมาต้มให้เจ้ากินแก้เมื่อย เจ้าสิกินบ่ แปลว่า วันนี้ ผมจะไปขุดมัน มาต้มให้คุณกินให้หายเมื่อย คุณจะกินไหม

ไปก่นกบก่นเขียด แปลว่า ไปขุดหากบหาเขียดเพื่อมาทำอาหาร

ก่นส่าง แปลว่า ขุดบ่อน้ำ

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-06 22:06:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ดั้นด้นไปเอาสิ่งของที่ต้องการซึ่งอยู่ไกลแสนไกลเรียก ก่น อย่างว่า ใจประสงค์แล้วเมืองแกวกะดั้นฮอด ใจประสงค์ยอดแก้วในถ้ำกะก่นหา (ผญา).

ยายบอกเขาแล้วว่าไม่ให้มาก่นร่องแถวหน้าบ้านพุอื่น  แปลว่า  ยายบอกเข้าไปแล้วว่าไม่ให้มาขุดร่องหน้าบ้านคนอื่น

#ก่นร่อง , #ก่นร้อง , #ก่นล้อง

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-01 14:32:07 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น