ภาษาอีสานวันละคำ 2018-10-07 พ้อ

พ้อ

พ้อ แปลว่า

พ้อ [พ้อ] แปลว่า พบ ปะ เจอ การพบปะเจอะเจอเรียก พ้อ พบ ก็ว่า อย่างว่า นับแต่กูแฮกเหล้นดวงมาศสะกากล ใผบ่มีพานพบลูกสะกากูได้ เทื่อนี้เสียยศแท้ทังสินศักดิ์ตื่มแลนอ เป็นเพื่อบาปก่อกุ้มกรรมห้อยห่างบุญแท้แล้ว (สังข์).

พ้อ ภาษาอังกฤษ : to find, meet, encounter.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-13 11:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

พ้อ [พ้อ] แปลว่า พบ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสานวันละคำ