ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-01 ฮัก

ฮัก

ฮัก แปลว่า

ฮัก [ฮัก] แปลว่า ชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยชื่นชมยินดี เรียก ฮัก อย่างว่า ร้อยเทศท้าวเต้าส่งหมายสาร ภูมีฮักบ่วางไปได้ พระก็ยกยอดแก้วไว้เกิ่งนครขวาง (สังข์).

ฮัก ภาษาอังกฤษ : to love, be in love with.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-01 15:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮัก [ฮัก] แปลว่า ดอกรัก ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาว ใช้ร้อยพวงมาลัย เรียก ดอกฮัก.

ฮัก ภาษาอังกฤษ : calotropis (or black varnish) tree, white flowers used in garlands.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-18 18:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮัก [ฮัก] แปลว่า

รัก มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รักชาติ รักชื่อเสียง, มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา, มีใจผูกพันฉันชู้สาว

ฮัก ภาษาอังกฤษ :

love

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-09 13:17:49 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ฮัก"

ภาษาอีสานวันละคำ