ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-01 ฮัก

ฮัก

ฮัก แปลว่า

ฮัก [ฮัก] แปลว่า ชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยชื่นชมยินดี เรียก ฮัก อย่างว่า ร้อยเทศท้าวเต้าส่งหมายสาร ภูมีฮักบ่วางไปได้ พระก็ยกยอดแก้วไว้เกิ่งนครขวาง (สังข์).

ฮัก ภาษาอังกฤษ : to love, be in love with.

อัพเดตล่าสุด : 2018-11-01 15:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮัก [ฮัก] แปลว่า ดอกรัก ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาว ใช้ร้อยพวงมาลัย เรียก ดอกฮัก.

ฮัก ภาษาอังกฤษ : calotropis (or black varnish) tree, white flowers used in garlands.

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-18 18:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ฮัก [ฮัก] แปลว่า

รัก มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รักชาติ รักชื่อเสียง, มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา, มีใจผูกพันฉันชู้สาว

ฮัก ภาษาอังกฤษ :

love

อัพเดตล่าสุด : 2019-05-16 11:29:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ฮัก"

ภาษาอีสานวันละคำ

 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-18 "ซี่"
  แปลว่า : ยาสีฟันโบราณใช้ไม้คะยูง ฟันเป็นซี่ๆ ใส่ในกระบอกไม้ไผ่จุดไฟข้างล่าง เอาเสียมทาน้ำมันยางรมที่ควันไฟ ยาที่ได้มีสีดำ เอายานี้ไปทาฟันจะมีสีดำ คนโบราณนิยมฟันดำ อย่างว่า เล็งที่ทันตาแข้วมหานิลเงาเงี่ยงงามเด ซ้องซุ่มเกล้าตะเกิงหน้าแข่งเขียว (ผาแดง).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-17 "ส่ำ"
  แปลว่า : หมู่ เหล่า พวก ชนิด อย่างว่า หลายส่ำไม้เลียนล้นป่าสน (กาไก) จัดส่ำเชื้อดาห้างเครื่องเครา (กา) ส่ำหนึ่งพาโลล้นหลับตื่นสูรย์สวย ส่ำหนึ่งเป็นใจวายเปรียบมันมัวไฮ้ คนใดฮ้ายจาฮุนแฮงโลภ ลอนท่อเลี้ยงเสียหน้าเพื่อมัน ลูกเอย (สังข์).
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-16 "ขี้ถี่"
  แปลว่า : ขี้เหนียว,หวงของ ตระหนี่ คนตระหนี่เรียก ขี้ถี่ อยากได้ของจากคนตระหนี่ต้องขอนาน อย่างว่า ขี้ถี่ขอคน (ภาษิต)
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-15 "กะดาย"
  แปลว่า : คำพูดท้ายประโยค เพื่อเน้นคำพูดก่อนให้หนักแน่น เช่น เอากะบ่เอาซื่อๆ ดอก เห็นว่ากะดาย
 • ภาษาอีสานวันละคำ 2019-06-14 "คนไค"
  แปลว่า : คนพอใช้ได้ คนที่ดูด คนน่ารัก คนหน้าตาดี