ภาษาอีสานวันละคำ 2018-11-14 คันแข่ว

คันแข่ว

คันแข่ว แปลว่า

คันแข่ว [คันแข่ว] แปลว่า

หมั่นไส้, หมั่นเขี้ยว, หงุดหงิดเนื่องจากทำอะไรไม่ได้อย่างที่คิด

คันแข่ว ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-02 20:23:20 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " คันแข่ว"

ภาษาอีสานวันละคำ