ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-01 ซั่ว

ซั่ว

ซั่ว แปลว่า

ซั่ว [ซั่ว] แปลว่า

ชั่ว, เลว, ทราม, ร้าย, ไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น

อัพเดตล่าสุด : 2022-02-28 12:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ซั่ว [ซั่ว] แปลว่า โง่, ขี้ขลาด, ชั่ว ใช้กับความหมายในทางลบ

อัพเดตล่าสุด : 2023-03-21 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด