ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-09 กะซาง

กะซาง

กะซาง แปลว่า

กะซาง [กะซาง] แปลว่า ก็ช่าง, แล้วแต่

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

กะซาง [กะซาง] แปลว่า ก็ช่าง,ไม่ใส่ใจ,ช่างเถอะ

อัพเดตล่าสุด : 2023-04-02 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด