กะซาง ภาษาอีสาน

กะซาง

กะซาง แปลว่า

กะซาง [กะ - ซาง] แปลว่า ก็ช่าง,ไม่ใส่ใจ,ช่างเถอะ

อัพเดตล่าสุด : 2022-07-05 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กะซาง [กะ-ซาง] แปลว่า ก็ช่าง, แล้วแต่

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะซาง"

ไผสิว่าเฮาซั่วกะซางหัวเขาเถิด
แปลว่า
ใครจะว่าเราโง่ก็ช่างหัวเขาเถอะ

วาสั่นดอก...

มันสิเฮ็ดหยัง กะตามซ่างมัน

แปลว่า มันจะทำอะไร ก็ช่างมัน  

อัพเดตล่าสุด : 2022-07-05 03:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

อยากเฮ็ดหยังกะส่างโลด แปลว่า ทำอะไรก็ช่างเถอะ

กะส่างแม่มันเถาะ แปลว่า ช่างแม่ง

ดูเพิ่มเติม กะส่างแม่มันเถาะกะส่าง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น