ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-12 แฮง

แฮง

แฮง แปลว่า

แฮง [แฮง] แปลว่า กำลัง เรียก แฮง กำลังกาย เรียก แฮงกาย กำลังใจ เรียก แฮงใจ อย่างว่า พระบาทเจ้าคุ้มฮุ่งหาแฮง ก็บ่วางวิญญาณที่กระสันเสียได้ เพื่อคนิงเถิงแก้วกุมารีเจ็ดนาฏ บอกแก่อามาตย์ชั้นชุมฮู้ฮีตคลอง (สังข์) อันนั้นเชื้อแม่ฮ้างฉองคว่าเฮเมือง ภายในมีโรคาดั่งเฮาแฮงต้าน ลางนางเสื้อสะใบเหลืองเหลื้อมแฮ่ม ยามเมื่อไปคว่าบ้านกลน้อยแนบแอว (ฮุ่ง).

แฮง ภาษาอังกฤษ : strength, vigor.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

แฮง [แฮง ] แปลว่า

แรง, ดัง, มาก

แฮง ภาษาอังกฤษ :

much

อัพเดตล่าสุด : 2023-03-21 06:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด