ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-18 คือกัน

คือกัน

คือกัน แปลว่า

คือกัน [คือกัน] แปลว่า เหมือนกัน เช่นกัน

คือกัน ภาษาอังกฤษ : same, too

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " คือกัน"

ภาษาอีสานวันละคำ