ภาษาอีสานวันละคำ 2018-12-18 คือกัน

คือกัน

คือกัน แปลว่า

คือกัน [คือกัน] แปลว่า เหมือนกัน เช่นกัน

คือกัน ภาษาอังกฤษ : same, too

อัพเดตล่าสุด : 2023-03-21 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด