ภาษาอีสานวันละคำ 2021-09-25 กะเทิน

กะเทิน

กะเทิน แปลว่า

กะเทิน [กะเทิน] แปลว่า ยังไม่ตั้งใจจริงเรียก กะเทิน ถ้าตั้งใจจริงเรียก ตกกะเทิน อย่างว่า ตกกะเทินว่าแต่ข้อยได้เจ้า เข้าอยู่เล้าบ่ให้ต่าวตำตัก หลัวแลฟืนบ่ให้ไปดงกว้าง สาลีเข้าฮวงเดียวบ่ให้เกี่ยว ชิให้ขดอ้อมป้อมซอมถ้าแต่แต่งโต (บ.)

กะเทิน ภาษาอังกฤษ : unintentional.

อัพเดตล่าสุด : 2021-10-20 15:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสานวันละคำ