กก ภาษาอีสาน

กก

กก แปลว่า

กก [กก] แปลว่า แรก, ทีแรก, เริ่มแรก, ลูกผู้เกิดทีแรก เรียก ต้นข้าวปักดำทีแรกเรียก เข้ากกแฮก.

กก ภาษาอังกฤษ : first

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กก [กก] แปลว่า

ต้น, ต้นไม้, ต้นพืช

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-12 20:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กก"

เช่น ลูกชายกก หมายถึง ลูกชายคนแรก

ลูกสาวกก หมายถึง ลูกสาวคนแรก หรือ ลูกคนโต 

ข่อยสิไห้เจ้าไปขึ้นกกไม้ เอาไข่มดแดงมาต้มให้ลูกกกของแม่ใหญ่คำเพิ่นกินแก้ผิดกระบูน
แปลว่า
ฉันจะให้เธอไปปีนต้นไม้ เอาไข่มดแดงมาต้มให้ลูกคนแรกของยายคำกิน เพื่อแก้การผิดสำแดง

วาสั่นแหล่ว.. 


น.  Tree

ต้นไม้ ต้นไม้เรียก กกไม้ เช่น กกมี้ กกม่วง กกยม กกยอ กกเดื่อ อย่างว่า กกบ่เตื้องตีงตายตั้งแต่ง่า ง่าบ่เหลื้องมาเตื้องตั้งแต่ใบ (บ.) 


น. reed, bulrush.
ต้นกก ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นผือ ใช้ทอเสื่อ เสื่อที่ทอด้วยกกสวยกว่า เพราะต้นกกลำเล็ก อย่างว่า สาดต่ำผือบ่งามบ่จบ สาดต่ำกกทังจบทังงาม (บ.)
 


น. base, portion of a body limb at or near joint with trunk.
โคน เช่น โคนแขนเรียก กกแขน โคนขาเรียก กกขา อย่างว่า สาวเอยสาว ตั้งแต่เจ้าเป็นสาว กกขาขาวคือปลีกล้วยถอก บาดเจ้าออกลูกแล้ว กกขาก่ำคือหำลิงโทน (กลอน)
 


น. father of ancestral line.
ต้นตระกูล ผู้เป็นต้นตระกูล เรียก กก, กอ หรือ เหง้า ก็เรียก อย่างว่า กกกอเหง้าวงศ์สกุลโคตรย่า ให้บูชาอ่อนน้อมถนอมไว้อย่าลวน (บ.)
 


น. hornbill (bird)
นกเงือกเรียก นกกก นกคอก้าก ก็ว่า อย่างว่า  นกกกแลนกแกง ซุมแซงแลคอก่าน  ห่านฟ้าแลตะลุม (เวส)  ฟันยินเปล้าป่าวฮ้องเฮียงลูก  สอนเสียงพุ้นเยอ  สองค่อยพากันเก็บเงื่อนลิงเล็งป้อน  ฟันยิงแกงกกเค้าคณามุมฮ้องฮ่ำ  เจ้าหล้าช้อยฟังย้านสั่นสาย (สังข์).


ก. to  hug, carry in embrace, cover chicks with wing.
กอด อุ้ม กอดหรืออุ้มไว้กับอกเรียก  กก  เช่นแม่กอดลูก  บ่าวกอดสาว  ไก่กกลูก  อย่างว่า  ยามเมื่อนอนในห้องศาลากวนแอ่ว  พี่ก็กกกอดอุ้มเอาน้องเข้าบ่อนนอน (กา).


น. Thai syllables with syllable final 
ชื่ออักษรที่มีตัว  ก ข ค ฆ สะกด เรียกว่า  แม่กก หรือมาตรากก.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น