กวม ภาษาอีสาน

กวม

กวม แปลว่า

กวม [กวม] แปลว่า สวม

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กวม [กวม] แปลว่า ครอบ, คร่อม เช่น ปลูกเรือนคร่อมตอ เรียก ปลูกเฮือนกวมตอ ยืนคร่อมศีรษะเรียก ยืนกวมหัว สวมศีรษะเรียก กวมเกล้า อย่างว่า สะไย่พร้อมพลนอบมัสการ มาลาเลียนทอดทูลจอมเจ้า ฮองฮองหน้าฝูงศรีสาวถ่าว ประดับดอกไม้กวมเกล้าหื่นหอม (สังข์).

กวม ภาษาอังกฤษ : to cover, shelter.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-09 09:30:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

กวม [กวม] แปลว่า ปิด, บัง ปิดบังตาไม่ให้เห็นเรียก กวมตา อย่างว่า โทษท่อฟ้ากวมกั้งบ่เห็น พ่อแล้ว (กา) คนกวมกุ้มกวนกันชิงยาด ลางพ่องสิ้นเขิน เนื้อเปล่าแปน (สังข์).

กวม ภาษาอังกฤษ : to veil, cover so as not to be seen.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-09 20:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

กวม [กวม] แปลว่า คุ้มครอง, ปกป้อง แผ่อำนาจราชศักดิ์ไปคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เรียก กวมปก อย่างว่า ก็จิ่งสุขอยู่ล้วน บุญท่านกวมปก (หน้าผาก) อันว่าสองกษัตริย์ไท้มาตาปิตุราช บุญมากล้นกวมพื้นแผ่นไตรพี่ขอฝากน้องไว้อุปถากเพียรดู พี่นี้กรรมมาเถิงชิห่างไกลไปหน้า (เวส-กลอน)

กวม ภาษาอังกฤษ : to rule over and protect.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-08 16:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

กวม [กวม] แปลว่า โก่ง, โค้ง คิ้วที่มีลักษณะโก่งเรียก คิ้วกวมตา อย่างว่า โมลีคิ้วกอมกวมนัยเนตร คือดั่งอินทร์แต่งแต้มงามย้อยฮูปเขียน (สังข์).

กวม ภาษาอังกฤษ : to arch over.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-10 03:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

กวม [กวม] แปลว่า กรอม เขาควายที่โค้งเข้าเกือบติดกัน เรียก ควายเข้ากวม ออม หรือ ลอม ก็ว่า อย่างว่า พี่นี้แนวควายตู้เขากวมตาก้มซุมซู่ เขาตู้ปู้ตี้ปี้นอนลี้เกือกขี้ตม โงเงขึ้นเห็นสวนมอนเบ็ดใส่ ฮั้วสี่ด้านห้าด้านบุเข้าโคบเดียว (ผญา).

กวม ภาษาอังกฤษ : curved down almost touching together (of buffalo horns).

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-08 12:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กวม"

เอาถุงไปกวมไว้ หมายถึง เอาถุงไปสวมไว้

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น