กะซางเถาะ ภาษาอีสาน

กะซางเถาะ

กะซางเถาะ แปลว่า

กะซางเถาะ [กะ - ซาง - เถาะ] แปลว่า ก็ช่างเถอะ

อัพเดตล่าสุด : 2024-05-28 18:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กะซางเถาะ"

ไผบ่สนใจกะซางเถาะบ่ต้องไปง่อ

ใครไม่สนใจก็ช่างเถอะ อย่าำปสนใจ

สามารถแบ่งเป็นสองคำ คือคำว่า "กะซาง" กับคำว่า "เถาะ"

กะซาง = ก็ช่าง

เถาะ = เถอะ

อัพเดตล่าสุด : 2024-05-28 18:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น