กากซาก ภาษาอีสาน

กากซาก

กากซาก แปลว่า

กากซาก [กากซาก] แปลว่า อาการที่มีของแหลม หรือมีสิ่งที่หยาบๆอยู่เป็นจำนวนมาก

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กากซาก [กากซาก] แปลว่า ซี่ฟันที่แหลมคมและยาวเรียก แข็งกากซาก อย่างว่า กากซากแข้วขาวกล้าป่งงา (เวส-กลอน).

กากซาก ภาษาอังกฤษ : long, sharp and pointed (teeth)..

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-09 05:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กากซาก"

เช่น ถ้ามีตอไม้เป็นจำนวนมาก สามารถพูดได้ว่า "ตอกากซาก"

ถ้ามีของหยาบๆอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถพูดได้ว่า "หยากากซาก"

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น