กิ่งดิ่ง ภาษาอีสาน

กิ่งดิ่ง

กิ่งดิ่ง แปลว่า

กิ่งดิ่ง [กิ่งดิ่ง] แปลว่า สูงชัน, ชัน

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กิ่งดิ่ง [กิ่งดิ่ง] แปลว่า ชันสูง ตลิ่งที่สูงและชัน เรียก ชันกิ่งดิ่ง อย่างว่า ลิงตกส้างหางชันกิ่งดิ่ง คันขอบ่ซ้วนลิงนั้นส่วนตาย (บ.) .

กิ่งดิ่ง ภาษาอังกฤษ : very steep.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-10 08:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กิ่งดิ่ง"

ขอบส่างซันกิ่งดิ่ง หมายความว่า ขอบสระชันมาก ๆ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น