กิ่นกิ่น ภาษาอีสาน

กิ่นกิ่น

กิ่นกิ่น แปลว่า

กิ่นกิ่น [กิ่นกิ่น] แปลว่า อาการที่มีควันหรือฝุ่นละออง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กิ่นกิ่น [กิ่นกิ่น] แปลว่า อาการพุ่งออกของควันไฟเรียก กิ่น ถ้าพุ่งออกน้อย เรียก ควันกิ่นกิ่น ถ้าพุ่งออกมามากเรียก ควันกุ่นกุ่น กรุ่นกรุ่น ก็ว่า.

กิ่นกิ่น ภาษาอังกฤษ : spurting, puffing (of smoke).

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กิ่นกิ่น"

เช่น "ควันกิ่นกิ่น" หรือ "ไงกิ่นกิ่น" (ไง หมายถึง ฝุ่นละออง)

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น