กีด ภาษาอีสาน

กีด

กีด แปลว่า

กีด [กีด] แปลว่า เกะกะ , ขวางทาง

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

กีด [กีด] แปลว่า กลั้น, ขวาง, เกกะ, ขัดข้อง การทำที่ได้รับความขัดข้อง เรียก กีด เช่น กีดหู กีดตา อย่างว่า เหมือนดั่งตัดท่อนกล้วยมีข้องกีดมือ (กา) ฮามอยู่เอ้ ฮามซ้อนกีดชะนอน (ขุนทึง) ก็บ่แล้วประโยชน์ย้อนยังเยวกีดทวง (สังข์) ลุงก็ประสงค์เฮารือกีดแกวกลัวข้อง (ฮุ่ง).

กีด ภาษาอังกฤษ : to block, to impede.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-13 02:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "กีด"

(กรุณาอ่านเป็นสำเนียงภูไทอำเภอนาแก)
หย่ามากีดหนำหมู่นี้หนา จักหน้อยแหล่พ้อได่นิ
แปลว่า อย่ามาทำเกะกะแถวนี้นะ เดี๋ยวเจอ...

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น