ก่อ ภาษาอีสาน

ก่อ

ก่อ แปลว่า

ก่อ [ก่อ] แปลว่า สร้างขึ้น

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-22 21:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ก่อ แปลว่า ต้นเหตุทุกสิ่งเกิดจากเหตุต้นเหตุ เรียก ก่อ อย่างว่า ก่อชิหวัดคอบตากฝน ก่อชิไปอยู่ดนคอบเป็นไข้ ก่อชิมาไวคอบคึดฮอดแม่เสี่ยว (กลอน).

ก่อ ภาษาอังกฤษ : the reason that …(complemented by "is because …").

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-08 00:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก่อ แปลว่า ชื่อพรรณไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง บางอย่างมีผลใช้กินได้ เช่น ก่อหนาม ก่อหีน ก่อเกลี้ยง ก่อขี้หมู.

ก่อ ภาษาอังกฤษ : various types of hardwood trees(including wild chestnuts and oaks),some with edible nuts.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-17 03:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก่อ แปลว่า ชื่อเห็ดชนิดหนึ่ง เกิดใต้ต้นก่อ มีสีแดง ใช้กินเป็นอาหารได้ เรียก เห็ดก่อ.

ก่อ ภาษาอังกฤษ : species of red, edible mushroom.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก่อ แปลว่า สร้าง, ทำ เช่น ปลวกทำรังเรียก ปลวกก่อฮัง เริ่มสานตระกร้าเรียก ก่อกะต้า อย่างว่า ปีนี้ก่อก้นไว้ปีหน้าจั่งค่อยสาน ปีหน้าสานบ่แล้วปีฮือชิสานต่อ ชาตินี้บ่แล้วชาติหน้าจั่งค่อยทำ (กลอน).

ก่อ ภาษาอังกฤษ : 1. To construct, build 2. To start marking (base of basket).

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-08 03:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่อ"

ใช้เหมือนคำไทย เช่น ก่อร่างสร้างโต หมายถึง สร้างเนื้อสร้างตัว

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-22 21:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น