ก่องข้าว ภาษาอีสาน

ก่องข้าว

ก่องข้าว แปลว่า

ก่องข้าว [ก่อง - ข้าว] แปลว่า ก่องข้าวเหนียวนึ่ง

อัพเดตล่าสุด : 2021-10-19 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ก่องข้าว [ก็อง-เข่า] แปลว่า

กระติบข้าว

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่องข้าว"

ก่องข้าว กระติบข้าว 

เช่น ยายสี เจ้าพายก่องเข่าไปไส  แปลว่า ยายสีจะสะพายกระติบข้าวไปไหน

อัพเดตล่าสุด : 2021-10-19 12:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น