ก่อง (คิ้ว) ภาษาอีสาน

ก่อง (คิ้ว)

ก่อง (คิ้ว) แปลว่า

ก่อง (คิ้ว) [ก่อง] แปลว่า คิ้วโก่ง

อัพเดตล่าสุด : 2022-07-05 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่อง (คิ้ว)"

เช่น พุสาวคิ้วเจ้าคือก่องงามแท้ หมายถึง ชมผู้หญิงว่าคิ้วโก่งสวยงาม 

อัพเดตล่าสุด : 2022-07-05 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น