ก่อซ่อ ภาษาอีสาน

ก่อซ่อ

ก่อซ่อ แปลว่า

ก่อซ่อ [ก่อซ่อ] แปลว่า อาการก้มหมอบตัวของเด็ก ถ้าเป็นอาการของผู้ใหญ่ เรียก กู่ซู่

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ก่อซ่อ [ก่อซ่อ] แปลว่า

อาการที่เด็กนั่งซอมซ่อ เรียก นั่งก่อซ่อ ถ้าผู้ใหญ่เรียก นั่งโก่โซ่.

ก่อซ่อ ภาษาอังกฤษ :

mopish (appearance of a child).

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-05 09:42:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่อซ่อ"

ก้มก่อซ่อ, หมอบก่อซ่อ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-05 09:42:10 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น