ก้อง ภาษาอีสาน

ก้อง

ก้อง แปลว่า

ก้อง [ก้อง] แปลว่า ใต้หรืออยู่ใต้

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ก้อง [ก้อง] แปลว่า แอ่งน้ำ แอ่งน้ำลึกที่ปลาอยู่อาศัยเรียก ก้อง.

ก้อง ภาษาอังกฤษ : fish pond.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-09 14:00:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก้อง [ก้อง] แปลว่า ใต้, ข้างล่าง เช่น ใต้ถุนเรือนเรียก ก้องเฮือน.

ก้อง ภาษาอังกฤษ : below, the lower part.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-08 05:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก้อง [ก้อง] แปลว่า กระปุกดินเผาเล็กๆ สำหรับใส่เหล้าเวลาผอกผี หรือเวลาแต่งเครื่องบูชาครู ในการเรียนตำรายา เรียนมนต์ เรียนธรรม หรือเรียนหูฮา การเรียนแต่ละอย่างจะต้องยกครูทั้งนั้น เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิและเกิดความเคารพในครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้.

ก้อง ภาษาอังกฤษ : small ceramic container to place liquor offering to spirits or genii of magic arts.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-09 00:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก้อง [ก้อง] แปลว่า กำไลต้นแขน กำไลต้นแขน เรียก ก้องแขน กำไลขา เรียก ก้องขา.

ก้อง ภาษาอังกฤษ : bracelet, anklet.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-08 12:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก้อง [ก้อง] แปลว่า สนั่น, ดังสะเทือน ดังสะเทือน ดังสะเทือนเรียก ก้อง อย่างว่า คำใดเป็นรหัสแท้แถลงนางในอาสน์ แฮงย่อมฮอดห้องหูท้าวต่างแดน พระเอยฯหื่นหื่นก้องเสเนศนางขุน ตีทวงทบท่าวแดดอมน้อยฝูงเคยใช้ชุมแหนหัตถบาส เขาก็ป๋าเครื่องแก้วนางน้อยพ่ายพัง (สังข์).

ก้อง ภาษาอังกฤษ : resounding, very loud.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-09 01:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก้อง"

ก้องโต๊ะ 
แปลว่า ใต้โต๊ะ 
เป็นภาษาเก่า

เป็นศัพท์ที่คนในภาคอีสานค่อนข้างใช้น้อย

เช่น อาจารย์:นายซัย โตฟ้าวเมี้ยนก้องโต๊ะโตไวๆ มันหมุ่นโพดนา

แปลว่า นายชัย เธอช่วยเก็บของใต้โต๊เร็ว มันเละเทะเกิน

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น