ก้าน ภาษาอีสาน

ก้าน

ก้าน แปลว่า

ก้าน [ก้าน] แปลว่า ส่องสัตว์

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ก้าน [ก้าน] แปลว่า ส่วนของต้นไม้ที่ต่อจากลำต้นหรือกิ่ง เรียก ก้าน เช่น ก้านมะพร้าว ก้านตาล อย่างว่า ประดับดอกไม้เฮียงอาจเป็นถัน ดวงมาลาย่อมกองแกมก้าน เขาก็เทียวทันน้อยนางอินทร์เต้าข่วง ดูหลากย้องหลายฮ้านเฮื่อคำ (ฮุ่ง).

ก้าน ภาษาอังกฤษ : frond.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-14 16:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก้าน [ก้าน] แปลว่า ทาง กระดูกกลางของใบไม้ เรียก ก้าน เช่น ทางมะพร้าว เรียก ก้านมะพร้าว ทางของตาล เรียก ก้านตาล.

ก้าน ภาษาอังกฤษ : midrib of leaf or frond.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-13 03:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก้าน"

อีสานตอนบน ใช้คำว่า"ก้าน" อีสานตอนล่าง ใช้คำว่า "ไต้"
ความเดียวกัน คือการส่องสัตว์
เช่น ก้านกบ ก้านเขียด ก้านหนู
คำแปล
ส่องกบ ส่องเขียด ส่องหนู

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น