ก้าม ภาษาอีสาน

ก้าม

ก้าม แปลว่า

ก้าม [ก้าม] แปลว่า ลักษณะของอาการแห้งพอหมาดๆ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ก้าม [ก้าม] แปลว่า เบื้อง, ข้าง, ฝ่าย เบื้องหรือฝ่ายเรียก ก้าม ก้ำ ก็ว่า เช่นข้างขวาเรียก ก้ำขวา ข้างซ้ายเรียก ก้ำซ้าย ฝ่ายเหนือเรียกก้ำเหนือ ฝ่ายใต้เรียกก้ำซ้าย อย่างว่า ท่อแต่โสกีก้ำแดนใดหายห่วง แค้นแต่ข้าพระบาทเจ้าใจข้องขอดขนัง (สังข์).

ก้าม ภาษาอังกฤษ : side, direction.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก้าม [ก้าม] แปลว่า แข็ง, กระด้าง อากาศแข็งตัวเรียก อากาศก้าม อย่างว่า อากาศก้ามแมนมากมาคอย (สังข์) เลือดข้น เรียก เลือดก้าม อย่างว่า เลือดหลั่งล้นไหลก้ามกาดดิน (สังข์).

ก้าม ภาษาอังกฤษ : to become thick or viscous, to freeze.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก้าม"

น้ำในหนองกะแห้ง ขี้ตมมันก้ามเหมิดแล้ว

แปลว่า น้ำในหนองเริ่มแห้ง โคลนเริ่มแข็งตัว

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น