ขวย ภาษาอีสาน

ขวย

ขวย แปลว่า

ขวย [ขวย] แปลว่า ขุยรุงรัง,เป็นขุย

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ขวย แปลว่า ขุยดินที่มดหรือสัตว์คุ้ยขึ้นมาเป็นกองไว้เรียก ขวย เช่น ขวยหนู ขวยกะปู ขวยกุดจี่ ขวยจี่หล่อ ขวยแมงซอน.

ขวย ภาษาอังกฤษ : small piles of dirt made by insects or small animals.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ขวย แปลว่า ขุดดินเพื่อกั้นน้ำเรียก ขวย ขัว อย่างว่า น้ำล้นห้วยขวยดินทรายป้านบ่อยู่ (กลอน).

ขวย ภาษาอังกฤษ : to make dikes against floodwater.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:04 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขวย"

ขวยจิโป่ม... หมายถึง รังจิโป่ม อันมีขุยดินกลบหรืออยู่รอบรู

ขวยกุดจี่... หมายถึง ขุยดินที่กุดจี่ขุดรูแล้วดินกลบด้ายบนเป็นขุยๆ

ขวยแมงจินูน... เหมือนขวยกุดจี่

ขวยอึ่ง... หมายถึง ขุยดินที่อึ่งขุดรูแล้วมีขุยดินนั้นอยู่บนรู

ขวยมด... หมายถึง ขุยดินที่มดขุดดินขึ้นมา เพื่อทำรัง แล้วขุยดินนั้นอยู่ปากรัง
........................................
สรุปว่า คำว่าขวย เป็นคำบ่งบอกถึงลักษณะขุยดิน อันเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่ขุดรูอยู่

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น